ALMERE - De NS zet vanaf september als proef drie dagen per week agenten in op de Flevolijn om de agressie en het aantal zwartrijders op de spoorlijn tussen Lelystad en Schiphol te beteugelen. Daarnaast komen er meer ingangscontroles en zullen op de stations in Almere, waar de overlast het grootst is, regelmatig vliegende brigaden opduiken voor perroncontroles.

FNV Bondgenoten, dat de NS namens het rijdend personeel had gevraagd om maatregelen, is vooral blij met de voortvarendheid waarmee de spoorwegen het agressieprobleem op de Flevolijn aanpakken.

Volgens M. Waagmeester van FNV Bondgenoten waren de maatregelen absoluut noodzakelijk omdat NS-personeel in en om Almere enkele tientallen keren per dag met zwartrijders, sabotage aan treinen en andere overlast te maken heeft. De situatie werd onhoudbaar, stelt hij.

Drie maanden

De maatregelen gaan op 2 september in en zullen drie maanden duren. De agenten gaan volgens de plannen meerijden op donderdag, vrijdag en zaterdag, omdat er dan het meeste uitgaanspubliek in de treinen zit. Verder worden er op dezelfde dagen minder dubbeldektreinen ingezet, omdat die moeilijker te controleren zouden zijn. In december wordt vervolgens geëvalueerd of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad.

Daarna zullen NS, FNV Bondgenoten, de plaatselijke politie en de betrokken gemeenten beslissen of en zo ja, in welke mate, de proef een vervolg krijgt. Over andere maatregelen zijn de partijen nog in gesprek.

FNV Bondgenoten pleit voor samenscholingsverboden voor jongeren op de Almeerse stations en het voeren van een lik-op-stuk beleid tegen overlastveroorzakers. De vakbond hoopt met de gemeente Almere en justitie ook nog afspraken te kunnen maken over de inschakeling van stadswachten.