DEN HAAG - Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over het beleid om "kansarme risicojongeren" uit de Antillen te ontmoedigen naar Nederland te komen. Dat heeft minister Verdonk van Integratie vrijdag gezegd.

Eerder deze week lekte uit dat het kabinet met strenge maatregelen de toestroom van criminele en kansarme Antillianen wil beperken en Antilliaanse jongeren die in Nederland voor flinke overlast zorgen, wil aanpakken. Zo moeten rechters naast het opleggen van een straf ook een Antilliaanse jongere kunnen terugsturen naar de Antillen. Antilliaanse jongeren mogen zich pas in Nederland vestigen als zij werk hebben of een opleiding volgen.

De maatregelen richten zich op jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Minderjarige Antillianen die naar Nederland komen moeten aantonen dat zij een Nederlandse voogd hebben.

Vice-premier Zalm zei na afloop van de ministerraad dat de regeling vanaf nu voor Antilliaanse jongeren geldt. Zodra de wet in werking is kunnen Antilliaanse jongeren die vanaf vrijdag zonder geldige redenen naar Nederland reizen, worden teruggestuurd, verduidelijkte Zalm.

Land van melk en honing

Volgens Verdonk denken Antilliaanse jongeren dat Nederland "het land van melk en honing" is. Maar dat is het niet, stelt ze. "Mensen die op de Antillen geen kans maken, maken dat in Nederland ook niet."

De Tweede Kamer heeft lange tijd gevraagd om een terugkeerregeling van criminele Antilliaanse jongeren. De betrokken bewindslieden konden het hier tot voor kort echter niet over eens worden. Verdonk meent dat daar nu een oplossing voor is gevonden door de nieuwe wetgeving niet meer te koppelen aan de Vreemdelingenwet, maar aan vestigingseisen die de Antillen zelf ook stellen aan Nederlanders die naar de eilandengroep willen.

Juristen van de minister zijn ervan overtuigd dat de nieuwe wetgeving niet in strijd is met de Grondwet en Europese wetgeving. Verscheidene hoogleraren twijfelen daar aan. Zij vinden de nieuwe regeling in strijd met het gelijkheidsbeginsel in de Nederlandse Grondwet en de internationale verdragen.

De Antilliaanse Staten hebben het kabinetsvoorstel overigens al unaniem verworpen. Zalm in reactie daarop aan dat de Nederlandse regering het voornemen nu verder met de Tweede Kamer en met de Nederlandse Antillen en Aruba gaat bespreken. "Het is plezierig als we dit in goede samenwerking met de Antillen kunnen uitvoeren", meent de vice-premier. "Het is handig als op de Antillen al wordt gekeken of iemand naar Nederland kan of niet."