DELFZIJL - De provincie Groningen heeft koningin Beatrix donderdag precies de juiste mix van onderwerpen uit verleden en toekomst laten zien. De majesteit keek aan het eind van de dag zeer tevreden terug op een geslaagd begin van haar reeks jubileumbezoeken, die luchtiger zijn dan een gewoon werkbezoek, maar minder uitbundig dan Koninginnedag.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Groningen beet het spits af van alle bezoeken die de koningin aan de provincies en de Antillen gaat brengen in het kader van het 25-jarig ambtsjubileum. "En daar zijn we heel trots op. We vinden het een heel groot genoegen dat onze provincie als eerste aan de beurt was. En we zijn ook trots op de manier waarop onze koningin haar taak invult", zei commissaris van de koningin H. Alders in Delfzijl bij de afsluiting van het bezoek.

Meer

Koningin Beatrix begon haar bezoek donderdag met een bezoek aan het kantoor van de Blauwe Stad, een groot landschapsproject dat in de komende 15 jaar bij Winschoten uitgevoerd gaat worden. De Blauwe Stad bestaat grotendeels uit een meer, dat ontstaat door landbouwgebied in de Oost-Groningse streek Oldambt onder water te laten lopen.

Rondom het meer komt een groot natuurgebied en er is ruimte voor de bouw van 1500 dure koopwoningen, die voor een deel al zijn verkocht. De Blauwe Stad is qua oppervlakte vergelijkbaar met de stad Utrecht, aldus een woordvoerster van de provincie, maar er wonen straks dus veel en veel minder mensen.

Water

Koningin Beatrix verrichte de officiële starthandeling van het project door het allereerste water in het toekomstige meer te laten lopen. Voor de majesteit was het de eerste maal in haar arbeidzame leven, dat zij water in een Hollands gebied liet lopen in plaats van het er op de een of andere manier uit te pompen. Met een groepje schoolkinderen bekeek de vorstin hoeveel kracht er achter het instromende water zat.

De koningin kreeg in Winschoten van voor- en tegenstanders van de Blauwe Stad samen een kunstwerk aangeboden, waar zij zichtbaar blij mee was. Het schilderij van een koe en een vis, dat water op het grasland symboliseert, is veilig in de koninklijke bus opgeborgen. Met die bus reisde zij verder door het noordelijkste stuk van Groningen.

Kansarme jongeren

Met Groningse havenbaronnen maakte de vorstin donderdag een rondvaart door de chemiehaven van Delfzijl. Dat deed zij in loodskotter Eems No. 1, die het afgelopen jaar door kansarme jongeren is gebouwd. Aan het schip ontbrak nog een trapje, dat nu speciaal voor het hoge bezoek is gemaakt. In het trapje zijn vijf stuivers voor elke vijf ambtsjaren van de majesteit verwerkt.

Feitenkennis

Tijdens de rondvaart liet de koningin haar bijna spreekwoordelijke feitenkennis weer eens zien, door gedetailleerde vragen over onder meer chloortransport aan de zakenlieden te stellen. Maar ondertussen zag zij ook dat er langs de kant veel mensen stonden te wachten om een glimp van haar op te vangen.

Daarvoor liet ze de zakenlui opzij gaan, zodat ze goed zichtbaar kon zwaaien. In de haven van Delfzijl stak de vorstin haar duim omhoog naar leerlingen van de Zeevaartschool, die roeiend in een sloep de kotter enige tijd begeleidden. De roeiers kregen een luid bravo toegeroepen.

Met name in Delfzijl stonden de Groningers rijen dik langs de kant om de koningin te zien. Beatrix nam ruim de tijd om hen te begroeten, onder meer in een open landauer, getrokken door zes Groningse paarden. Met dit ritje naar het havenhoofd van Delfzijl eindigde haar eerste jubileumbezoek.

"Overweldigend en hartverwarmend", noemde burgemeester M. Appel van Delfzijl haar uren met de majesteit. "Ik was echt onder de indruk van haar warme optreden en het effect dat ze op de mensen heeft. Het was geweldig."

Woerden

De koningin bezoekt volgende week vrijdag Utrecht als tweede provincie. Ze heeft aangegeven dat ze tijdens elk bezoek graag iets wil zien van veranderingen in de afgelopen 25 jaar en van toekomstplannen. In Utrecht bezoekt ze onder meer een bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat en het stadshart van Woerden, dat opgeknapt wordt.