DEN HAAG - Formateur Balkenende verwacht ongeveer twee weken nodig te hebben om zijn opdracht te voltooien. Hij zei dat vrijdag tijdens een persconferentie. De CDA-leider is donderdagavond door de koningin benoemd, nadat informateur Donner zijn karwei had afgerond.

Balkenende gaat de komende dagen met de onderhandelaars van de drie beoogde coalitiepartijen praten over de verdeling van de zetels en de bewindslieden die ze gaan bezetten. Daarna zal hij alle kandidaat-ministers en staatssecretarissen ontvangen.

Balkenendes rol als CDA-onderhandelaar wordt overgenomen door vice-fractieleider Maria van der Hoeven. Hij ontvangt haar, LPF-leider Herben en VVD-voorman Zalm vrijdagmiddag afzonderlijk. Vooraf praat de formateur nog met informateur Donner.

Zetelverdeling

Balkenende, die zelf premier wordt van het nieuwe kabinet, zal in eerste instantie met de drie onderhandelaars overleggen over de zetelverdeling. De verwachting is dat het CDA zes ministers zal leveren en LPF en VVD elk vier. De beoogd premier deed verder geen enkele mededeling. "Je kunt hier niet prudent genoeg mee omgaan."

Volgens ingewijden is met name het ministerie van Defensie een probleem. De VVD, die dat departement al jaren beheert, heeft er weinig trek meer in, maar ook het CDA voelt weinig voor Defensie.

De meest voor de hand liggende verdeling is volgens betrokkenen niettemin als volgt. CDA: Algemene Zaken, Sociale Zaken, Justitie, Landbouw, Onderwijs en Buitenlandse Zaken. VVD: Financiën, Binnenlandse Zaken, Defensie en VROM. LPF: Economische Zaken, VWS, Verkeer en Waterstaat en het nieuw op te richten ministerie voor Asiel en Migratie.

Ontwikkelingssamenwerking zou in het nieuwe kabinet door een staatssecretaris worden gedaan, evenals het Grotestedenbeleid.

/NIEUWSOppositie vindt regeerakkoord te veel naar VVD smakenCDA, LPF en VVD eens over regeerakkoordKamer stemt in met regeerakkoord