HAARLEM - Langzaam maar zeker wordt de vrouw kritischer en zelfbewuster, maar blijft ze aan de andere kant gecompliceerd over haar zelfbeeld. Dat concludeert Trendbox in opdracht van Sanoma Uitgevers uit een onderzoek onder bijna 1200 vrouwen in Nederland.

Vrouwen vinden in toenemende mate (83 procent) dat beide ouders verantwoordelijk moeten zijn voor de zorg voor de kinderen. Ook vinden ze (61 procent) dat ouders tegenwoordig veel te gemakkelijk gaan scheiden. 35 procent stelt ook dat een vrouw haar carrière niet moet opgeven voor haar kinderen. Eenzelfde percentage zegt tegelijkertijd dat haar seksleven wel een nieuwe impuls kan gebruiken.

Rationeel

"Uit het onderzoek wordt duidelijk dat vrouwen de neiging hebben aan de ene kant te accepteren wat er is. Ze hebben een zekere tevredenheid met hun relaties en wat ze in hun leven hebben bereikt. Rationeel geven ze dan aan dat ze gelukkig zijn", zegt onderzoeker Goos Eilander. Een hoger percentage (71 procent) dan in 2000 (66 procent) gaf deze keer aan tevreden te zijn met wat ze in haar leven heeft bereikt.

Vrienden

Volgens Eilander is dat het beeld dat aan de oppervlakte zichtbaar wordt. "Daaronder zie je dat er steeds meer zelfkritiek is, maar ook potentiële twijfel aan alle aspecten die met het samenleven te maken heeft, maar ook naar de maatschappij en de partner zelf. Ik vind het erg opvallend dat vrienden boven de partner worden gesteld als ze de stelling wordt voorgelegd 'ik kan me geen leven voorstellen zonder....'."

Betrouwbaar

Eilander noemt het ook opvallend dat vrouwen hogere eisen stellen aan hun partner dan aan zichzelf. Ruim 60 procent van de vrouwen vindt dat hun partner vooral eerlijk en betrouwbaar moet zijn. Die eigenschappen is voor 40 procent van de vrouwen zelf belangrijk.

Wat betreft de eigenschap trouw is het verschil nog groter. Zo'n 50 procent vindt trouw een belangrijke eigenschap, terwijl maar 27 procent dat voor zichzelf belangrijk vindt.

Kritischer

Volgens Eilander is wat betreft relaties een aanzienlijk groot gat met de uitkomsten uit het onderzoek in 2000. "Ik denk dat er de komende tijd wel wat meer te doen zal zijn over relaties. Vrouwen staan daar in werkelijkheid veel kritischer in."

Het onderzoek laat zien dat een grotere groep van 76 procent zichzelf op sommige punten graag anders zou willen zien. De meeste vrouwen (32 procent) willen door anderen vooral gezien worden als een interessante persoonlijkheid.

Veranderen

Als het gaat om veranderingen van het lichaam zijn vrouwen vooral ontevreden over hun ogen, haar en borsten, maar willen de meesten (34 procent) helemaal niets aan zichzelf veranderen.

Op de vraag waarom ze niets aan zichzelf willen veranderen, stellen de meesten dat ze tevreden zijn (50 procent) of dat ze puur natuur willen blijven (43 procent). Als ze al iets aan zichzelf willen veranderen staat de liposuctie hoog genoteerd.