AMSTERDAM - Minister voor Koninkrijksrelaties Alexander Pechtold (D66) betreurt het lekken van plannen om de toelating van Antilliaanse probleemjongeren in Nederland te verscherpen. Door de voortijdige publicatie van de plannen was de bewindsman niet in de gelegenheid geweest de Antilliaanse regering van de plannen op de hoogte te brengen.

De Antilliaanse premier Etienne Ys was er 'verbolgen' over dat Pechtold hem niet eerst zelf op de hoogte had gesteld van de plannen. De Nederlandse minister brengt momenteel een werkbezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Vrijdag keert hij terug naar Nederland.

Woensdag werd bekend dat het kabinet een verscherpte toelatingsregeling wil voor Antilliaanse jongeren die naar Nederland willen komen. Antillianen tussen 18 en 24 jaar mogen zich in het plan pas in Nederland vestigen als zij in Nederland werk hebben of een opleiding volgen. Als ze drie maanden na aankomst niet aan deze eisen voldoen, moeten ze terug. Het voorstel wordt vrijdag besproken in de ministerraad.

Sociale vormingsplicht

Jonge Antillianen die naar Nederland willen komen, moeten in het voorstel ook voldaan hebben aan de sociale vormingsplicht, die op de Antillen binnenkort wordt opgelegd aan werkloze schoolverlaters. Jongeren tot 18 jaar moeten voor vertrek aantonen dat zij een voogd in Nederland hebben die verantwoordelijkheid voor hen draagt.