WASHINGTON - Iraakse oppositiegroepen die vrijdag in Washington vergaderden zijn eensgezind in hun streven de Iraakse dictator Saddam Hussein te verdrijven. Dat zei Hamid al-Bayati van de Opperste Raad van de Islamitische Revolutie na afloop. Het was voor het eerst sinds jaren dat verschillende leiders van Iraakse oppositiegroepen weer met elkaar om de tafel zaten.

De Amerikaanse regering had voorzitters van zes oppositiegroepen uitgenodigd om in Washington te praten over de rol die zij zouden kunnen spelen bij eventuele pogingen het bewind van de dictator omver te werpen.

"We zijn het eens dat het Iraakse volk en de oppositie aan het werk gaan om met behulp van de internationale gemeenschap het regime van Saddam omver te werpen om het Iraakse volk te beschermen", aldus al-Bayati. Hij zei de indruk te hebben dat de Amerikaanse regering vastbesloten is om Saddam uit het zadel te wippen.

De coalitiegroepen, verenigd in het Iraaks Nationaal Congres, presenteerden een plan om Saddam te verdrijven. Al-Bayati zei dat de oppositie binnenkort een gezamenlijke conferentie belegt om een blauwdruk op te stellen voor een democratische regering. De datum en plaats voor een dergelijke vergadering zijn nog niet genoemd. Al-Bayati gaf aan dat de conferentie mogelijk in een Europees land gehouden wordt.

Revolutie

De leider van het Iraaks Nationaal Congres, Ahmed Chalabi, meent dat Washington geen staatsgreep tegen Saddam moet beramen, maar met geweld een democratische revolutie op gang moet brengen. In het begin van de jaren negentig verweet hij president Bush, de vader van de huidige president, dat deze zich na de Golfoorlog in 1991 niet inspande voor democratische hervormingen in Irak. Bush riep toen Koerden en sjiieten op tot verzet, maar kwam ze vervolgens niet te hulp, waarna Saddam de opstanden bloedig onderdrukte.