AMSTERDAM - De hoofdentree van het nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam komt definitief niet in de onderdoorgang. De Spaanse architecten Cruz en Ortiz moeten een nieuwe ingang ontwerpen, liet het museum woensdag weten.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Daarmee verliest het Rijksmuseum de felle strijd die het voerde met het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid. De gemeente vindt bebouwing van de passage onwenselijk omdat dit de stroom fietsers en voetgangers hindert. Ook biedt bebouwing in de onderdoorgang onvoldoende ruimte bij calamiteiten, meent het stadsdeel.

De entree komt nu op een andere plek, hoogstwaarschijnlijk wel in of vlakbij de onderdoorgang. Het besluit volgt naar aanleiding van de inspraakronde op het Ruimtelijk Afwegingskader (RAK). De stadsdeelraad van Oud-Zuid zal het voorstel voor een aangepast Ruimtelijk Afwegingskader naar verwachting begin juni officieel vaststellen.

Jammer

President-directeur van het Rijksmuseum Ronald de Leeuw zei in een eerste reactie te kunnen leven met de uitkomst. "Wij vinden het uiteraard jammer dat de centrale entree in de onderdoorgang nu niet kan worden gerealiseerd, maar er is gelukkig wel genoeg rek in het RAK gebleken om te kunnen komen tot een prachtig vernieuwd Rijksmuseum."

Het museum gaat er niet vanuit dat de verbouwing door de aanpassing vertraging oploopt. Hoe lang het duurt voordat het nieuwe ontwerp er ligt, is nog onduidelijk. Ook over extra kosten is nog niets bekend.

Voor de verbouwing van het Rijksmuseum wilden de Spaanse architecten Antonio Cruz en Antonio Ortiz de centrale hoofdentree naar de onderdoorgang verplaatsen. De donkere tunnel, tot het begin van de renovatie gebruikt door fietsers en voetgangers, zou hierdoor veranderen in een lichte passage.

Ongewijzigd

Het Rijksmuseum begon in december 2003 met een grootscheepse renovatie van het uit 1885 daterende gebouw. Medio 2008 moet het Nieuwe Rijksmuseum de deuren openen. De rest van het ontwerp blijft grotendeels ongewijzigd.