DEN HAAG - Het kabinet wil strenge maatregelen invoeren om Antilliaanse jongeren die in Nederland voor flinke overlast zorgen, aan te pakken. Zo moeten rechters de mogelijkheid krijgen om naast het opleggen van een straf een Antilliaanse jongere ook terug naar de Antillen te sturen. Antillianen mogen zich ook pas in Nederland vestigen als ze werk hebben of een opleiding volgen.

Dit is de strekking van een akkoord dat de ministers Verdonk (Vreemdelingenbeleid en Integratie) en Pechtold (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben bereikt, vertellen betrouwbare bronnen. Met het plan, waarover het kabinet vrijdag waarschijnlijk beslist, willen de ministers de toestroom van criminele en kansarme Antillianen beperken.

Het plan richt zich op Antillianen tussen de 18 en 24 jaar die naar Nederland willen komen. Als ze binnen drie maanden na aankomst in Nederland geen uitzicht hebben op werk of een opleiding, moeten zij naar de Antillen terugkeren.

Nederlandse voogd

In de voorstellen van Verdonk en Pechtold is verder opgenomen dat een minderjarige Antilliaan die naar Nederland komt, moet gaan aantonen dat hij of zij een Nederlandse voogd heeft. Als die dat bij aankomst in Nederland niet kan bewijzen, wordt deze persoon niet in Nederland toegelaten.

De Tweede Kamer heeft lange tijd gevraagd om een terugkeerregeling van criminele Antilliaanse jongeren. De betrokken bewindslieden konden het hier tot voor kort echter niet over eens worden.