DEN HAAG - Bestuurders van decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies, lijken geen behoefte te hebben aan meer informatie over de Europese grondwet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft drie geplande bijeenkomsten over het onderwerp moeten schrappen wegens gebrek aan belangstelling. De VNG heeft dat woensdag laten weten.

In een brief aan haar leden wijst de VNG erop dat de grondwet, waarover de bevolking zich op 1 juni per referendum mag uitspreken, veel positieve ontwikkelingen bevat voor lagere overheden. Zo staat daarin dat lokale en regionale overheden formeel deel uitmaken van de bestuurlijke inrichting van de Europese Unie. In vorige Europese verdragen ontbrak die erkenning. Ook worden in de grondwet de inspraakmogelijkheden voor de centrale overheden verruimd.

De VNG had deze maand tijdens drie regionale bijeenkomsten in Zwolle, Eindhoven en Rotterdam nadere informatie willen verschaffen over de grondwet. Uit onderzoek was gebleken dat daarover weinig kennis bestaat bij lokale bestuurders en ambtenaren.