DEN HAAG - Ruim de helft (55 procent) van de goede doelen stuurt na, herhaaldelijk, verzoek geen jaarverslagen op. Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Donateursvereniging, die goede doelen in kaart brengt.

Van de 392 instellingen die de Donateursvereniging heeft aangeschreven, heeft 40 procent het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Een van de belangrijkste voorwaarden voor dit keurmerk is dat het jaarverslag voor geïnteresseerden beschikbaar wordt gesteld. Bij ongeveer 30 procent van de benaderde goede doelen met een keurmerk is dat niet zo.

Vraagstelling

De directeur van het CBF, J. Zwartjes, is niet onder de indruk van de cijfers. "Ik wil eerst de stukken van de Donateursvereniging inzien, en dan met name de vraagstelling", aldus Zwartjes. "Ik kan me voorstellen dat wanneer bij de fondsen gevraagd wordt naar de 'uitgebreide financiële jaarrekening' daar niet direct enthousiast op wordt gereageerd. Daar kunnen marketing technische zaken in staan die instellingen niet openbaar willen maken."

Zwartjes verwacht dat wanneer donateurs naar het reguliere verslag vragen, het aantal instellingen die weigeren een stuk lager ligt. Niettemin vindt hij dat de jaarrekening bij alle fondsen gewoon beschikbaar moet worden gesteld. "Als het goed is, is dat iets waar ze trots op zijn."