DEN HAAG - Als Nederland nee zegt tegen de Europese grondwet, is dat "niet goed voor de internationale reputatie van Nederland". Dat heeft ook nadelen op zakelijk gebied. Premier Balkenende zei dat dinsdag in een interview met RTL.

De premier gaat er nog steeds van uit dat de Nederlandse bevolking zich bij het referendum van 1 juni voor de grondwet zal uitspreken. "Ik ben optimistisch." Hij wilde niet ingaan op de situatie die ontstaat als de nee-stemmers bij het referendum de overhand hebben. Speculeren daarover draagt volgens hem niet bij aan "een constructief debat".

Argumenten

Balkenende herhaalde de argumenten die volgens het kabinet een voorstem rechtvaardigen. Zo wordt het door de grondwet mogelijk het terrorisme beter te bestrijden en een effectiever economisch beleid te voeren. Ook leidt de grondwet tot "meer democratie' in de EU.

Balkenende verwacht dat veel mensen dit zullen inzien naar mate ze meer over de grondwet vernemen. "Als je meer weet wordt de neiging om ja te stemmen groter."

De premier wees erop dat 85 procent van de Tweede Kamer - CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks - voor de grondwet is. Maar de meeste fracties hebben laten weten de uitspraak van de bevolking bij het referendum zwaar te zullen laten meewegen. Balkenende verwacht niettemin dat de Kamer de grondwet uiteindelijk zal goedkeuren. Gebeurt dat niet "dan hebben we een probleem".