DEN HAAG - De arbeidsinspectie controleert de komende maanden de arbeidsomstandigheden in de thuiszorg. Tot het eind van het jaar bezoeken inspecteurs achthonderd locaties van thuiszorginstellingen. Zij gaan na of de werknemers in de thuiszorg veilig en gezond werken.

Het ziekteverzuim in de branche is hoog. Dat komt onder meer doordat het werk lichamelijk zwaar is. Personeel moet vaak zwaar tillen en daardoor komen rug-, nek- en schouderklachten veel voor.

In 1999 zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de lichamelijke belasting, de werkdruk en de veiligheid. De inspecteurs gaan nu na of die worden nageleefd en hebben geholpen. Zij komen onder meer bij patiënten thuis om te kijken hoe het werk wordt gedaan.