DEN HAAG - De oorzaak van het hormoonschandaal moet zo snel mogelijk worden opgespoord en de dader strafrechtelijk vervolgd. Dat zegt het Tweede-Kamerlid Atsma (CDA). Toediening van hormonen aan varkens op welke manier dan ook is in zijn ogen niet acceptabel.

"Wij proberen vlees met hormonen uit Amerika te weren. Dan kun je niet hebben dat binnen onze eigen grenzen de regels worden overtreden." Het CDA is bang voor de verslechtering van het imago van de Nederlandse varkenshouderij die het gevolg zou zijn van een groot schandaal. "Ook al is er, naar ik heb begrepen, geen gevaar voor de volksgezondheid."

Atsma meent dat de opsporing van het verboden hormoon MPA (medroxy progesteron acetaat) niet zo moeilijk hoeft te zijn omdat het een geregistreerd geneesmiddel is. "Dat betekent dat er valt na te gaan waar het wordt vervaardigd. Ik ben blij dat het geen afgekeurd middel betreft. Bij een middel dat helemaal illegaal is, wordt het moeilijker zoeken."

Tichelaar (PvdA) is er nog niet van overtuigd of er sprake is van moedwil dan wel van een samenloop van omstandigheden. De nieuwe landbouwwoordvoerder van de sociaal-democraten wacht het onderzoek van de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van Landbouw af. De AID speurt naar de herkomst van het groeihormoon dat in 29 boerdrijen is aangetroffen.

/NIEUWS'Varkenshouder treft geen blaam in hormoonschandaal'Hormonenschandaal varkenshouderij breidt zich uit