AMSTERDAM - Huisartsen overwegen stakingen te houden 'zonder vangnet voor patiënten'. Voorzitter Bas Vos van de Landelijke Huisartsen Vereniging zegt 'pisnijdig' te zijn op minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst.

Hoogervorst wil dat huisartsen zelf gaan onderhandelen met de zorgverzekeraars over de toewijzing van 90 miljoen euro. Dit betekent volgens Vos dat huisartsen per praktijk vijftienduizend euro inleveren, om vervolgens met de verzekeraars te moeten onderhandelen of ze dat geld alsnog krijgen. Vos vreest dat huisartsen dat geld niet zullen krijgen.

Hoogervorst vindt dat hij de huisartsen tegemoet is gekomen. Aanvankelijk wilde hij dat de huisartsen voor een bedrag van 138 miljoen euro in onderhandeling gingen met de zorgverzekeraars. De 138 miljoen komt bovenop de bestaande vergoeding voor huisartsen en is bedoeld voor speciale categorieën patiënten die relatief veel zorg nodig hebben, zoals diabetespatiënten.

Na protest van de huisartsen heeft Hoogervorst besloten dat een deel van het bedrag, 48 miljoen euro, zonder tussenkomst van de verzekeraars direct bij de huisartsen terechtkomt. Het geld wordt toegevoegd aan het vaste bedrag dat huisartsen per ingeschreven patiënt krijgen.