DEN HAAG/BRUSSEL - De eerste stemmen voor het referendum over de Europese grondwet op 1 juni zijn al uitgebracht. De stemmen zijn afkomstig van Nederlanders in het buitenland. De landgenoten die over de grens wonen, hebben zich kunnen opgeven voor het stemmen per post. De gemeente Den Haag heeft hen deze week de papieren gestuurd.

De kiezers moeten hun ingevulde stembiljet in een fel oranje retourenvelop terugsturen naar de burgemeester van Den Haag. Op een grijs A-viertje kleuren ze het vakje 'voor' of 'tegen' rood, bij de vraag "Bent u voor of tegen instemming door Nederland met het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa?"

De kiezers moeten ook een verklaring ondertekenen dat ze het stembiljet echt zelf hebben ingevuld. Zonder handtekening telt de stem niet mee. Ook als ze te weinig postzegels op de brief plakken, gaat de stem in de prullenbak.

Samenvatting

Bij hun papieren ontvingen de kiezers ook een grondwetsamenvatting, opgesteld door de referendumcommissie. De brochure noemt onder meer dat de grondwet meer bevoegdheden geeft aan het Europees Parlement. Ook gaat het recht van de EU voortaan boven het recht van lidstaten en krijgt de Europese Raad een vaste voorzitter.

De Nederlandse kiezers in het buitenland kunnen dit keer alleen per post stemmen. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2004 was er nog een experiment met stemmen per internet en telefoon. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was dat experiment wel geslaagd, maar was de tijd is nu te kort voor die mogelijkheid.