MARGRATEN - De burgemeesters van Margraten, Maastricht en Valkenburg hebben in verband met het bezoek van president Bush voor deze gemeenten een noodverordening ingesteld. De noodverordening gaat in op vrijdagochtend acht uur en is van kracht tot zondagmiddag vier uur, maakten de gemeenten donderdag bekend.

De noodverordening is bedoeld om de openbare orde tijdens het bezoek van de Amerikaanse president te handhaven en gevaar te beperken, aldus de burgemeesters.

Vrees

De noodverordening is nodig, omdat de "ernstige vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde, mede in verband met aangekondigde grootschalige demonstraties door diverse groeperingen", stellen de burgemeesters.

Een groot deel van de wijde omgeving van hotel St. Gerlach, waar president Bush dit weekeind overnacht, is tot verboden gebied verklaard. In de directe omgeving van het hotel mag niemand komen buiten degenen die daartoe speciaal zijn geaccrediteerd. Maar ook in verderop gelegen straten en landwegen mogen geen mensen komen, tenzij die daar wonen en daarvoor toestemming krijgen van de politie.

Beperkingen

Ook in een straal van minstens vijftig meter rondom de wegen waarover de president zich verplaatst, geldt een aanwezigheidsverbod. Mensen die daar wonen of werken, worden gefouilleerd als ze zich daar begeven. De gemeente Valkenburg heeft op zijn website een plattegrond gepubliceerd van het gebied dat aan de beperkingen is onderworpen.

Opgehouden

In de gebieden die onder de noodverordening vallen, is het verboden om te demonstreren of dingen te zeggen die beledigend voor het bezoek kunnen zijn. Demonstranten in zulke gebieden worden door de politie "bestuurlijk opgehouden", dat wil zeggen tijdelijk opgesloten in een bepaalde ruimte.