DEN HAAG - Uitgeprocedeerde jonge asielzoekers krijgen vanaf volgende maand geen leefgeld meer. Het betreft ongeveer vijfhonderd voormalige alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's), die inmiddels boven de achttien jaar oud zijn. Voor hen geldt hetzelfde als voor 'gewone' volwassen asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie gaat het om een maatregel die al een jaar geleden zou worden doorgevoerd. "Zij maakt deel uit van het nieuwe vreemdelingenbeleid. Belangenorganisaties drongen aan op uitstel, waardoor de maatregel nu in september ingaat."

"De uitgeprocedeerde jonge asielzoekers kunnen gebruik maken van de regeling om terug te gaan naar hun land van herkomst. Er is geen plaats meer voor ze in de opvang, net zo als dat het geval is bij andere uitgeprocedeerde asielzoekers", zei de woordvoerder zaterdag.

Tot half september krijgen de voormalige ama's nog een dagvergoeding en een uitkering voor onder meer een ziektekostenverzekering.