AMSTERDAM - In heel Nederland zijn woensdagavond om 20.00 uur met twee minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog, latere oorlogshandelingen en vredesmissies. Koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander legden kort daarvoor een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Het was de zestigste keer dat stil werd gestaan bij degenen die het leven lieten.

Na de twee minuten stilte hield premier Balkenende een toespraak. Hij zei dat de mensen de oorlogservaringen niet moeten vergeten en moeten doorvertellen aan volgende generaties. "Laten we luisteren naar al die verschillende verhalen", aldus de minister-president. "Ons erin verdiepen. Laten we ze doorgeven. Want zij helpen ons. Door die verhalen voelen we in ons hart en in onze ziel: dit nooit meer."

'Kleur'

De 17-jarige Eveline van Rijswijk droeg haar zelfgeschreven gedicht 'Kleur' voor. In dit gedicht schrijft de scholiere dat geen kleur ooit voor oorlog is gemaakt. "Enkel vrijheid kent kleur." Zij was de winnares van de dichtwedstrijd 'Dichter bij 4 mei', die begin dit jaar is gehouden in Noord-Brabant.


Diender houdt de wacht. Foto: Manga Huisman

Hierna legden veel organisaties van oorlogsbetrokkenen een krans bij het Nationaal Monument, gevolgd door het defilé. In het kader van het lustrumjaar was er ook een bloemlegging door zestig kinderen van Amsterdamse basisscholen die meededen aan het project 'Adopteer een monument'. Met de adoptie onderhouden zij het monument, maar verdiepen ze zich ook in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Bevrijdingsdag

Na de dodenherdenking volgt donderdag bevrijdingsdag. Dit jaar staan de culturele aspecten van vrijheid centraal onder het motto 'Vrijheid delen is de kunst'. De afsluiting van de bevrijdingsdag is traditiegetrouw een concert op en rond de Amstel voor theater Carré in Amsterdam. Koningin Beatrix en premier Balkenende zullen dit concert bijwonen.