DEN HAAG - De bestrijding van rampen en de hulp bij grote ongevallen is niet goed geregeld. De verschillende organisaties zoals ambulancediensten, brandweer en politie zijn niet goed voorbereid. Ze oefenen te weinig met elkaar. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) concludeert dat in een onderzoek dat woensdag is gepresenteerd.

De Centrale Post Ambulancezorg doet te weinig mee aan gezamenlijke oefeningen en heeft volgens de inspectie daardoor te weinig routine. Datzelfde geldt voor Mobiele Medische Teams.

De brandweermensen oefenen te weinig in het op peil houden van hun reddingsvaardigheden. De overlevingskans van slachtoffers kan hierdoor afnemen. Brandweer en geneeskundige hulpverleners zijn niet in staat om, bijvoorbeeld bij een nucleaire aanslag, grote hoeveelheden mensen te ontsmetten en te behandelen. Als de organisaties oefenen, leren ze vervolgens niet genoeg van hun ervaringen.