DEN HAAG - De Tweede-Kamerfracties van het CDA, de VVD en de Lijst Pim Fortuyn hebben woensdagochtend ingestemd met het regeerakkoord, zoals dat is opgesteld door de onderhandelaars. In alle fracties was de kogel tamelijk snel door de kerk.

Nu de drie beoogde coalitiefracties hun fiat hebben gegeven, stuurt informateur Donner het akkoord naar de Tweede Kamer. Vanaf dat moment is de tekst van het zogenaamde strategisch akkoord te vinden op het
internet

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het regeerakkoord. Vervolgens zal koningin Beatrix CDA-leider Balkenende vragen een kabinet te formeren. Naar verwachting staat de ploeg ministers en staatssecretarissen half juli bij Beatrix op het bordes.

/NIEUWSCDA, LPF en VVD eens over regeerakkoord