UTRECHT - Bijwerkingen van medicijnen of het uitblijven van werking ervan leiden ertoe dat nogal wat patiënten stoppen met hun medicijn. Vooral medicijnen tegen psychotische aandoeningen krijgen kritiek. Daarnaast zijn er ergernissen over de verpakking en de toedieningsvorm van medicijnen. Vooral ouderen en mensen met reuma hebben hier last van.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de bijna 2500 meldingen die in tien maanden tijd zijn binnengekomen bij het Meldpunt Medicijnen op internet, zo maakte het Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik (DGV) maandag bekend. DGV begon het meldpunt met een aantal patiëntenorganisaties om inzicht te krijgen in de knelpunten bij het gebruik van geneesmiddelen bij hun achterban.

Bijna de helft van de mensen die reageerden had klachten over bijwerkingen. Van hen geeft 81 procent aan dat dit de kwaliteit van hun leven negatief tot zeer negatief beïnvloedt. Ruim een kwart van alle melders stopte na klachten met de medicijnen of nam een ander medicijn. In 7 procent van de gevallen gebeurde dat zonder overleg met arts of apotheker.

Het meldpunt vindt dat niet verantwoord. Zeker als mensen stoppen met anti-depressiva kan dat risico's opleveren. DGV meent dat het aantal stoppers erop duidt dat meer voorlichting nodig is. Artsen zouden op het moment dat zij medicijnen voorschrijven, hun patiënt beter moeten inlichten over het belang ervan en over de bijwerkingen, ook al staat dat vaak in de bijsluiters.

Veel klachten gaan over medicijnen tegen psychotische aandoeningen, vooral antidepressiva zoals paroxetine. Melders klagen over bijwerkingen als gewichtstoename, afvlakking van emoties en geen zin hebben in seks. Ook melden patiënten problemen bij het afbouwen en stoppen met antidepressiva.

Ouderen en mensen met reuma klaagden met name over verpakkingen die ze niet open krijgen of over insulinepennen of druppelflesjes die moeilijk zijn te hanteren.