DEN HAAG - De politie heeft de afgelopen drie maanden ruim automobilisten bekeurd voor handmatig bellen met mobiele telefoons in het verkeer. Op de overtreding van het verbod staat een boete van 136 euro. Het verbod op handmatig bellen ging in op 1 april van dit jaar.

De politie Haaglanden deelde de meeste boetes uit. In die regio kregen 531 mensen een bon. De politie Rotterdam-Rijnmond gaf 455 bekeuringen. Tussen de regio's zitten grote verschillen in het aantal bonnen. Zo kwamen er uit de regio Zuid-Holland-Zuid volgens het Openbaar Ministerie de afgelopen maanden slechts drie bekeuringen binnen bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau. De korpsen Amsterdam-Amstelland en Gooi en Vechtstreek schreven beide vijf bekeuringen uit.

"We kunnen die grote verschillen niet verklaren", aldus een woordvoerster van het OM. "De politiekorpsen beslissen zelf hoe ze met het verbod op handmatig bellen omgaan. Ze moeten zelf invullen op welke manier ze dit controleren."

De politie Haaglanden heeft alle personeelsleden geïnstrueerd op te treden als ze automobilisten onderweg met een telefoon aan het oor achter het stuur zien zitten. "We hebben niet specifiek op deze overtreding gecontroleerd", aldus een woordvoerster. "Maar naast de leden van ons regionale verkeersteam hebben ook alle andere diensten, zoals de straatsurveillanten, de opdracht gekregen uit te kijken naar overtreders."

De politie Zuid-Holland-Zuid, die slechts drie boetes meldde, verklaart het lage aantal aan het stellen van andere prioriteiten. "We bepalen aan het begin van het jaar onze speerpunten en aangezien deze maatregel pas in april is ingesteld, hebben we het nog niet als speerpunt kunnen vaststellen" aldus een politiewoordvoerder.

Hij meldt overigens wel dat een aantal boetes nog in verwerking is. Of er in de toekomst meer controles in deze regio zijn op handmatig bellen kon de woordvoerder nog niet zeggen. Verkeersveiligheidsorganisatie 3VO vindt het aantal boetes behoorlijk hoog.

"We hadden gehoopt dat het minder zouden zijn", zegt een woordvoerder. Hij vindt het jammer dat de verschillen tussen de politieregio's zo hoog zijn.

"Op het moment dat zo'n nieuwe maatregel ingaat, moet elke politieman alert zijn op overtredingen. Het is onvoorstelbaar als ze daar geen prioriteit aan stellen, want handmatig bellen scheelt nogal wat dodelijke ongevallen. Als ze het tijdens hun surveillance zien, kunnen ze het even goed meepakken."