DEN HAAG - De minima houden elke maand te weinig over om de eindjes aan elkaar te knopen. Vooral in huishoudens met kinderen loopt het tekort op tot wel enkele honderden euro's per maand. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), in opdracht van de Sociale Alliantie.

Deze alliantie bestaat onder meer uit de vakbeweging, kerkelijke organisaties, de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad en Sjakuus. Deze anti-armoedebeweging heeft dinsdag in de Tweede Kamer de noodklok geluid. Zij dringen aan op een algemene verhoging van het sociaal minimum, bijvoorbeeld via de kinderbijslag, bijzondere bijstand of de belasting.

Koopkracht flink achteruit

Vooral over de situatie van gezinnen met kinderen maakt de alliantie zich zorgen. De koopkracht van deze mensen zou mede flink achteruit zijn gegaan door het afschaffen van het systeem waarbij huishoudens met kinderen per kind ook meer kinderbijslag ontvingen.

Volgens de alliantie hebben huishoudens met een minimuminkomen in Nederland misschien wel voldoende om zich dagelijks te voorzien van eten, onderdak en kleding. Als mensen echter langer zijn aangewezen op alleen een bijstandsuitkering of een AOW-pensioen, blijkt het inkomen ontoereikend. Op zijn tijd moet bijvoorbeeld ook de inventaris vervangen worden.

Problematisch

Het wordt helemaal problematisch als minima hun kinderen lid willen laten worden van een sportvereniging, een hond of een kat in huis halen, zo nu en dan de kinderen een cadeautje willen geven, roken of chronisch ziek zijn. Hun inkomen blijkt volgens het Nibud niet toereikend om dit soort extra kostenposten te financieren.

Een alleenstaande met een bijstandsuitkering belandt elke maand met ruim 80 euro in de rode cijfers volgens de koopkrachtplaatjes. Een paar zonder kinderen staat maandelijks 36 euro in de min. En stel met kinderen ziet de tekorten vanaf het eerste kind tot het vijfde oplopen van 134 tot 661 euro. Een alleenstaande ouder met één kind eindigt nog met 25 euro in de plus, maar vanaf het tweede kind staat deze ouder elke maand 67 euro in het rood tot 492 euro bij de vijfde.

"Ook mensen met een minimuminkomen willen volwaardig burger zijn en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat kan alleen als ze niet permanent in onzekerheid verkeren over hun materiële bestaansvoorwaarden", stelt voorzitster A. Jongerius van de Sociale Alliantie, die tevens bestuurslid is van de vakcentrale FNV.

In Nederland bestaat volgens de alliantie een kloof tussen de geleefde werkelijkheid aan de ene kant en de papieren cijfermatige werkelijkheid aan de andere kant. Op papier kunnen mensen in hun eerste levensbehoefte voorzien. Maar in de praktijk bestaat een groot welvaartsverschil. Dit is volgens Jongerius een situatie die niet in een rijk land als Nederland voor zou mogen komen.