DEN HAAG - Binnen het kabinet bestaat grote verdeeldheid over het softdrugsbeleid. Dat bleek maandag tijdens werkbezoeken van de ministers Donner (CDA, Justitie) en Pechtold (D66, Bestuurlijke Vernieuwing) aan de provincie Limburg.

Pechtold zei in Venlo dat hij voorstander is van een totale legalisering van softdrugs in Europa. Zolang daarvan nog geen sprake is, zou het volgens hem goed zijn de verkoop van softdrugs naar de rand van gemeenten te verplaatsen.

Wietboulevard

De opvolger van Thom de Graaf was in Venlo in het kader van het grotestedenbeleid en sprak daarbij ook over de drugsproblematiek in de grensregio. Als "tussenoplossing" ziet Pechtold wel wat in het voorstel van Maastricht voor een 'wietboulevard', een geconcentreerde plaats waar mensen de softdrugs kunnen halen. De bewindsman van D66 zei dat hij niet reageerde op zijn collega Donner (Justitie). Die bracht maandag een bezoek aan Heerlen en Kerkrade en sprak zich juist uit tegen een wietboulevard.

In tegenstelling tot Pechtold voelt Donner helemaal niets voor de voorstellen van de Zuid-Limburgse burgemeesters om wietteelt te legaliseren. Volgens die burgemeesters haalt dat de criminaliteit uit de wietteelt, maar Donner bestrijdt dat. "Op die manier zou Zuid-Limburg de narcostaat van Europa worden", aldus de justitieminister.

Drugspanden

Donner kondigde aan dat het parlement nog dit jaar een wet gaat voorbereiden die het burgemeesters makkelijker moet maken om drugspanden binnen een maand te sluiten. Dit moet ook kunnen als er (nog) geen overlast is voor omwonenden.

Burgemeester J. Som van Kerkrade had hiervoor gepleit. Op grond van de bestaande wetgeving kan een burgemeester een pand pas sluiten wanneer er bewijsbare overlast is. Daardoor kan het maanden duren voordat een pand wordt gesloten, met overlast voor de buurt als gevolg.

Capaciteitsproblemen

Burgemeester A. Gresel van Heerlen wees Donner erop, dat zijn volhardende standpunt capaciteitsproblemen bij de politie veroorzaakt. "De politie hier heeft nu al niks anders meer aan het hoofd als drugs, drugs en nog eens drugs", verweet Gresel de minister. Maar Donner wees erop dat het plan van burgemeester Som rond de aanpak van drugspanden de capaciteitsproblemen vermindert.

Verder zei hij toe, dat het kabinet nog eens zou kijken naar de verdeling van de politiesterkte in Nederland.