KERKRADE - Het schier onoplosbare probleem van de filevorming kan wellicht worden opgelost als mensen in de baas zijn tijd in de file staan. Dan kunnen de werkgevers creatief naar oplossingen voor het fileprobleem zoeken. Dat balletje gooide minister Donner van Justitie maandag op tijdens een lezing in Kerkrade.

Hij sprak daar een gehoor toe van vertegenwoordigers van kerk, onderwijs, vrijwilligers en zorg. "Zouden we woon- werkverkeer definiëren als arbeidstijd, dan wordt het een probleem van de werkgevers, die dan antwoorden kunnen vinden", zei Donner. Met het filevoorbeeld wilde hij aangeven dat problemen vaak opgelost kunnen worden door een andere bril op te zetten. "We moeten niet meer aan de overheid vragen: hoe los je mijn probleem op", maar "wat heb ik nodig, zodat ik mijn probleem kan oplossen".

Mensbeeld

Donner zei verder dat volgens hem het mensbeeld, ontstaan tijdens de Verlichting, verouderd is. Dat mensbeeld veroorzaakt momenteel onoplosbare tegenstellingen tussen eigen belang en maatschappelijk belang. Maar de overheid kan een nieuw mensbeeld niet per decreet opleggen. Dat moeten mensen in de samenleving zelf doen, aldus Donner.

Europa

Vragen rond zingeving en waarden kan de overheid niet beantwoorden, zei hij. Wel wees de minister erop dat organisaties in de samenleving die zich bezighouden met zingeving, zorg, onderwijs of belangenbehartiging zich Europees organiseren, anders verliezen ze aan invloed. Hij brak bij die gelegenheid ook een lans voor Europa. "Nationale regels zijn ontoereikend om genoeg bestendigheid te bieden. We kunnen politiek niet meer definiëren in nationale termen. We kunnen daarom alleen maar winnen bij de Unie", aldus Donner.

Middenveld

De minister sprak tijdens een studiedag van de dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond over het maatschappelijke middenveld. Het bisdom vreest dat dit middenveld van vrijwilligers, onderwijskrachten en zorgverleners in de knel komt te zitten door een afnemende interesse vanuit de samenleving en de voortgaande verzakelijking. Maar Donner liet weten dat de overheid daar ook niets aan kan doen.