BILTHOVEN - Roetfilters en hogere dieselaccijnzen zullen de lucht in Nederland naar Europese maatstaven niet schoon genoeg maken. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde maandag dat de maatregelen van het kabinet voor een betere kwaliteit van de lucht, "niet toereikend" zullen zijn.

Op veel plekken in Nederland zit volgens de Brusselse normen te veel fijnstof en stikstofoxide in de lucht. Staatssecretaris Van Geel van Milieu zint op extra maatregelen als stimulering van roetfilters voor dieselauto's om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Norm

Het voorgestelde maatregelenpakket dat zich hoofdzakelijk op het wegverkeer richt, heeft volgens het Milieu- en natuurplanbureau van het RIVM maar een beperkt effect. De uitstoot van fijnstof en stikstofdioxine daalt wel, maar de norm zal hiermee ook in 2020 "op alle 164 geanalyseerde snelwegknelpunten" overschreden worden.

Volgens de onderzoekers komt dat doordat het fijnstofprobleem in de steden en rond de rijkswegen simpelweg niet op te lossen is met schonere personen- en vrachtauto's alleen. Zelfs als zij helemaal geen roet meer zouden uitstoten. Andere bronnen in binnen- en buitenland en slijtage aan banden, wegdek en remmen spelen hiervoor een te belangrijke rol in deze vervuiling van de lucht.

Geloofwaardig

Het RIVM betwijfelt verder of de maatregelen van het kabinet "voldoende geloofwaardig" zullen zijn voor de Europese Commissie. "De vraag is namelijk of Nederland redelijkerwijs alles in het werk heeft gesteld om aan de normen te voldoen", stellen de onderzoekers.

Korte termijn

In het rapport zijn ook de effecten van voorgestelde maatregelen van PvdA, SP en GroenLinks doorgerekend. Hoewel ook deze ingrepen de Europese normen niet zullen halen, komen ze wel dichter in de buurt dan het kabinet. "Het voorstel van het kabinet gaat het minst ver en is meer op de korte termijn gericht."

De druk om de lucht in Nederland schoner te krijgen neemt toe omdat de vuile lucht nu projecten zoals aanleg van wegen, woonwijken en bedrijventerreinen blokkeert.