AMSTERDAM - Uitkeringsinstantie UWV heeft succes met een nieuwe methode om laagopgeleide allochtone vrouwen in de WAO aan een baan te helpen. Dat heeft de uitvoerder van de WW en de WAO maandag gezegd.

In een proef plaatste het UWV tot nu toe 20 procent van de 93 deelnemers in een baan. De organisatie verwacht uiteindelijk 35 procent van de vrouwen aan de slag te helpen.

"Zonder deze nieuwe methode komt slechts 6,5 procent van de arbeidsongeschikte allochtone vrouwen met een lage opleiding weer aan het werk. Aan de hand van resultaten uit de proef gaat UWV de nieuwe methodiek landelijk invoeren", zegt de uitkeringsinstantie. De proef wordt gehouden in Groningen, Hengelo en Venlo.

Volgens het UWV leven veel laagopgeleide allochtone vrouwen in een sociaal isolement, omdat ze vaak slecht Nederlands spreken. De uitkeringsinstantie probeert het isolement te doorbreken door ze korte taal- en werkstages te bieden.

De allochtone vrouwen met een arbeidshandicap gaan gemakkelijker weer aan het werk, als hun partner bij de begeleiding naar een baan betrokken wordt, heeft het UWV ondervonden. De steun van het gezin blijkt erg belangrijk voor de doelgroep. De begeleiding door het UWV vindt in de nieuwe methode daarom niet alleen op kantoor maar ook thuis plaats.