KHOST - Een hooggeplaatst lid van de Taliban, de verdreven machthebbers van Afghanistan, heeft zich zaterdag overgegeven.

Mofti Habibur Rahman was hoofd strafzaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Taliban. Volgens hem zullen nog meer hoge en lage functionarissen van de Taliban in en buiten Afghanistan gebruik maken van een amnestie-regeling van de Afghaanse regering.

Wettige regering

"De reden is dat we nu een gekozen en wettige regering hebben", verklaarde Rahman tegenover de pers nadat hij zich bij de plaatselijke autoriteiten in Khost had overgegeven.

Rahman zei dat andere Taliban-functionarissen die bereid waren zich bij de regering te voegen, verblijven in Afghanistan, Pakistan en de Verenigde Arabische Emiraten.

Osama bin Laden

In 2001 wierpen troepen onder leiding van de Verenigde Staten het regime van de Taliban omver omdat die weigerden Osama bin Laden uit te leveren, het brein achter de aanslagen van 11 september 2001. De overgebleven Taliban-leden in Afghanistan leveren nog steeds verzet. De regering van premier Hamid Karzai probeert de gewone Taliban-leden voor zich te winnen en biedt hun amnestie. Daarvoor komen 150 van de hoogste leiders, die worden beschuldigd van geweld of banden met al-Qaeda, niet in aanmerking.