DEN HAAG (ANP) - In het statige Haagse Hotel des Indes is maandagavond een poging gedaan de bestuurscrisis binnen de LPF te beslechten. Harry Mens, vriend van de vermoorde Pim Fortuyn, denkt dat de bestuurscrisis binnen de LPF te bezweren is.

Na gesprekken met onder anderen bestuurslid Dost meldde Mens maandagavond dat Dost en Langendam, een ander bestuurslid van het eerste uur, tot 30 november kunnen aanblijven in het LPF-bestuur.

Geldproblemen

Mens heeft naar eigen zeggen op verzoek een bemiddelingspoging gedaan. Volgens hem is tijdens het crisisberaad in het Hotel Des Indes afgesproken dat directeur Ed Maas van Vastgoed VHS en Tweede-Kamerlid Van As in een financiële commissie gaan zitten om de geldproblemen van de LPF te onderzoeken. Maandag bleek dat er een tekort van 220.000 euro is, onder meer door een groot aantal advertenties.

Onduidelijk is nog hoe het woensdag verder gaat tijdens een ledenbijeenkomst van de LPF in Rotterdam. Daar zou de keuze van een nieuw bestuur ter sprake komen. LPF-leider Herben, ook aanwezig in Hotel Des Indes, geeft naar verwachting later uitleg over het crisisberaad.

De crisis ontstond toen de bestuursleden van het eerste uur, John Dost en Peter Langendam, weigerden plaats te maken voor een nieuw bestuur. De ruzie liep zo hoog op dat de fractie bij monde van tweede man Ferry Hoogendijk verklaarde uit de partij te zullen stappen als Dost en Langendam geen plaats wensten te maken. Langendam heeft inmiddels laten weten de politiek te zullen verlaten als de fractie dat van hem eist.

Woensdag algemene ledenvergadering LPF

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) van aanstaande woensdag mogen geen besluiten worden genomen. De bijeenkomst mag alleen een informatief en overleggend karakter hebben. Dit heeft het oude bestuur, bestaande uit de overgebleven partijoprichters Langendam en Dost maandag gezegd.

De bestuursleden hebben advies gevraagd over de rechtsgeldigheid van de vergadering aan Prof. T. van der Ploeg van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De besluiten die tijdens de vergadering worden genomen, zijn volgens de hoogleraar niet per definitie rechtsgeldig. Dit omdat het nieuwe bestuur, dat de vergadering heeft voorbereid, in de uitnodiging heeft gesteld dat alleen leden welkom zijn die kunnen bewijzen dat ze hun partijcontributie hebben betaald. Volgens de professor is deze eis niet vastgelegd in de statuten, en daarom 'een onterechte beperking'.

Herben

LPF-leider Herben nam afstand van de uitspraak van vice-fractievoorzitter Hoogendijk, die afgelopen weekeinde dreigde dat de fractie zou breken met de partij als het oude bestuur zou aanblijven. De Tweede-Kamerfracties van de LPF stapt niet uit de partij. "Daar zal geen sprake van zijn. We breken niet met de leden", aldus Herben maandag na afloop van het overleg dat hij had met Balkenende (CDA) en Zalm (VVD) over de tekst van het regeerakkoord.

Herben verwacht dat de bestuurscrisis dinsdag zal zijn opgelost. Hij gaat maandagavond om de tafel met onder anderen LPF-Tweede-Kamerlid Van As, die optreedt als bemiddelaar, en de leden Langendam en Dost van het oude bestuur. Langendam en Dost willen het nieuwe bestuur, dat komende woensdag tijdens een algemene ledenvergadering officieel zou moeten aantreden, naar huis sturen. Ze vinden dat het nieuwe bestuur de leden te weinig inspraak geeft.

/NIEUWSHoogendijk dreigt met scheuring LPF Regiocoördinatoren LPF willen uitstel verkiezingen Dost dreigt LPF met schadeclaims Janssen van Raay komt terug op beschuldiging van fraude LPF-achterban valt oprichter De Booij afHerben moet orde op zaken stellen bij LPFRuzie binnen leiding LPF