DEN HAAG - Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland is vorig jaar substantieel gedaald. In 2003 eiste het verkeer nog een zware tol. Toen steeg voor het eerst in decennia het aantal doden en gewonden. Maar in 2004 is sprake van een daling, aldus ingewijden. Volgende week woensdag maakt minister Peijs (Verkeer) de precieze cijfers bekend.

De bewindsvrouw kan dit jaar een positiever verhaal brengen dan een jaar geleden. Toen maakte zij bekend dat er in 2003 1088 verkeersdoden waren gevallen, een stijging van 2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, toen er in het verkeer 1066 mensen omkwamen. Vooral jonge kinderen tot twaalf jaar betaalden de rekening. Het aantal doden onder hen verdubbelde ruimschoots, van 19 in 2002 tot 42.

Verkeersorganisaties drongen daarna bij de minister aan op extra maatregelen, zoals meer 30-kilometergebieden binnen de bebouwde kom en verlaging van de maximumsnelheid tot zestig kilometer op 80-kilometerwegen buiten de bebouwde kom.

Ook verlaging van de alcohollimiet tot 0,2 promille voor alle bestuurders, en niet alleen jonge bestuurders (tot 24 jaar) zoals onlangs in de Tweede Kamer is afgesproken, zou een bijdrage kunnen leveren. Minister Peijs mikt nu met maatregelen zoals het puntenrijbewijs voor automobilisten en bromfietsers erop het aantal verkeersdoden terug te brengen tot negenhonderd in 2010.