DEN HAAG - D66 wil dat ouders hun kind een dubbele achternaam mogen geven, zowel de naam van de vader als van de moeder. Sinds enkele jaren mogen ouders bij de geboorteaangifte kiezen voor de geslachtsnaam van de vader of van de moeder.

Als zij geen keuze maken, of bij onenigheid, wordt standaard de naam van de vader toegekend. D66 vindt dit niet liberaal en niet geëmancipeerd anno 2005.

Alfabetische volgorde

"Ouders die dat willen, moeten hun kind beiden hun naam kunnen geven. Kunnen zij niet voor een naam kiezen, dan volgt automatisch de dubbele naam op alfabetische volgorde." Dat zei D66-Tweede-Kamerlid Van der Laan donderdag in een debat over wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent geslachtsnaam, het gezamenlijk gezag en geregistreerd partnerschap.

Incest

Een ander voorstel van D66 is om het voor slachtoffers van incest makkelijker te maken hun naam te wijzigen als de vader de dader is. Nu is dat een zeer belastende en langdurige procedure, waarbij de vader als belanghebbende wordt gehoord en in verweer kan komen.

Jaarprijs

Van der Laan baseert zich met haar plan voor de dubbele naam op het onderzoek 'Vaders wil, geen wet meer?' door het voormalige Clara Wichmann Instituut. Het rapport kreeg donderdag juist de jaarprijs van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.

Het D66-Kamerlid wees erop dat het huidige Nederlandse naamrecht in strijd is met het VN-Vrouwenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Nederland is volgens haar al op de vingers getikt door een VN-commissie.

Vrouw

Vooralsnog ziet alleen de PvdA wel wat in de variant. "Het beginsel steunen we. Maar we hebben het liever simpeler: wij vinden altijd al dat de naam van de vrouw moet prevaleren boven die van de man", aldus Albayrak (PvdA).

Zij wil eerst het antwoord van minister Donner (Justitie) afwachten over de praktische uitwerking van de dubbele naam.

Generaties

"Dit werkt generaties door, dus de volgende kinderen zouden dan vier namen krijgen. Welke kies je daar dan van en geldt dat voor alle kinderen in een gezin? Het zou allemaal conflictverlagend moeten werken tussen de ouders maar nu zou het ook het tegenovergestelde kunnen zijn", stelt Albayrak. Het debat wordt binnenkort voortgezet.