BRUSSEL - De Maastrichtse burgemeester Leers heeft donderdag bij de Europese regeringsleiders aangedrongen op een beperkte legalisering van softdrugs, waarbij er onder strikte controle productie en verkoop kan plaatsvinden. Tijdens een hoorzitting over drugs in het Europees Parlement stelde de CDA-politicus dat de strijd tegen criminaliteit en overlast niet op een andere wijze is te bestrijden.

Leers riep op tot het "aanpakken van een groot probleem, in plaats van het ontkennen daarvan". Sluiting van alle coffeeshops is in zijn ogen "niet realistisch". Hij pleitte daarom voor een "regularisering aan de voordeur, maar ook aan de achterdeur", waarbij er een strikt toezicht komt op producenten van drugs, waardoor de teelt van cannabis kan verdwijnen uit de sfeer van "families die zaken doen met criminelen" voor een bijverdienste via softdrugs.

Drooglegging

Leers trok in Brussel de vergelijking met de drooglegging voor alcohol in de Verenigde Staten in de jaren twintig. Dat heeft de productie en consumptie van alcohol in zijn ogen alleen maar in de criminele sfeer gebracht. "Net zomin als je alcohol uit kunt bannen, kun je naar mijn vaste overtuiging de cannabis uitbannen. Wat verkocht mag worden via de erkende coffeeshops moet ook - onder toezicht en controle - kunnen worden geproduceerd. Geen gram meer.

Boekhouding

Een gesloten boekhouding dus, waarbinnen de productie, distributie en consumptie van cannabis in balans is en aan strikte regels gebonden", zei Leers.

De CDA-burgemeester vroeg de Europese Unie en de regeringsleiders in het bijzonder om niet langer een stellingenoorlog te voeren over drugs, waarbij er geen sprake is van een uniform beleid, waardoor veel druggebruikers naar Nederland komen, met de daarbij behorende overlast. Na afloop stelde hij dat Nederland daardoor "het afvoerputje van Europa" is geworden.

"Het is absoluut noodzakelijk dat de EU-regeringen hun krampachtigheid afleggen." Vooral Frankrijk en Zweden willen niet weten van enige vorm van versoepeling van het drugsbeleid en dringen bij Nederland al jaren aan op sluiting van de coffeeshops.

Leers' partij- en streekgenoot en europarlementariër Eurlings vindt echter wel dat Nederland niet per se vast moet houden aan het systeem van coffeeshops. "Als we willen dat andere landen, die ook een drugsprobleem hebben, zoals Frankrijk, dat uiteindelijk wel gaan erkennen, dan moeten wij ook niet de arrogantie hebben te zeggen dat er alleen een softdrugsbeleid kan komen met coffeeshops.", stelde Eurlings na afloop van de hoorzitting.

"Laten we naar elkaar luisteren en komen tot een uniform beleid, waarbij Nederland niet de drugssupermarkt is voor vijf of zes omringende landen." De CDA-europarlementariër wil zelf de grens leggen bij "producten die verslavend zijn of niet". "Als er sprake is van een zekere vorm van verslaving, vind ik dat je daar niet moet gaan legaliseren."

Eurlings

Eurlings gaf ook aan de vergelijking van Leers tussen alcohol en cannabis niet helemaal te willen volgen. "Maar we moeten als Nederland niet te defensief of zelfgenoegzaam zijn als het gaat om ónze' coffeeshops." Het verschil van mening tussen Leers en Eurlings is een illustratie van hoe gevoelig het bezoek van de CDA-burgemeester aan Brussel donderdag lag.

De Europese christen-democraten, verenigd in de EVP, boycotten de hoorzitting, mede omdat er in hun ogen teveel voorstanders van legalisering van softdrugs aanwezig waren. De groene fractie in het Europees Parlement, die sterk voor een meer open en liberaal drugsbeleid is, had de organisatie van de bijeenkomst sterk naar zich toe getrokken.