DORDRECHT/ROTTERDAM - Het Dordtsche Pyproockers Gilde organiseert al jaren het Nederlands Kampioenschap kleipijproken. Om de twee jaar heeft dit NK plaats in Dordrecht. Dit jaar wijkt het gilde uit naar Rotterdam, want de gemeente Dordrecht kan geen subsidie geven voor een openbaar evenement waar wordt gerookt.

Bestuurslid Jan Heuzeveldt: "De gemeente beschouwt het open kampioenschap als een evenement. Dus wij dachten, dan vragen we subsidie aan. Die werd geweigerd, waarop we in beroep gingen. Uiteindelijk besloot de wethouder ons toch tegemoet te komen met een kleine financiële bijdrage."

Die toezegging ging echter in rook op. Een gemeentelijke jurist wees er op dat de gemeente geen subsidie mag geven voor een openbaar evenement als er geen rookvrije ruimte is. Het moet immers voor iedereen toegankelijk zijn. Maar de kunst van het pijproken is dat de pijp zo lang mogelijk blijft branden en dus roken.

Failliet

Bijkomend probleem was dat de plek waar het gilde de kampioenschappen hield, hotel Bellevue, failliet ging. "We hebben daarom maar besloten om Dordrecht te verlaten en het NK in café De Tijdgeest in Rotterdam te houden", aldus Heuzeveldt. Het heeft zondagmiddag plaats.