NEW YORK - De Verenigde Staten hebben zondag in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hun veto uitgesproken tegen een voorstel om de VN-missie in Bosnië te verlengen. Washington eist dat de Amerikaanse leden van de missie worden gevrijwaard van eventuele vervolging door het nieuwe Internationaal Strafhof (ICC), dat maandag in Den Haag aan de slag gaat.

Maandag zou ook het huidige mandaat van de VN-missie in Bosnië aflopen. Bij wijze van tussenoplossing is het mandaat nu met drie dagen verlengd. De Raad probeert voor donderdag alsnog tegemoet te komen aan de Amerikaanse bezwaren. Het besluit over het verlengen van de VN-missie in Bosnië werd vrijdag al opgeschort omdat de Veiligheidsraad geen overeenstemming wist te bereiken.

VN-secretaris-generaal Kofi Annan was zondag aanwezig bij het besluit van de Veiligheidsraad. Hij zei dat de wereld zich een verdeelde raad over zo'n belangrijke kwestie niet kan veroorloven. Als de Raad hier niet uitkomt, zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor andere vredesoperaties van de VN.

SFOR

De NAVO verwacht niet dat het veto van de VS gevolgen heeft voor de door haar geleide vredesmacht in Bosnië, SFOR. Het mandaat van SFOR stamt namelijk uit het vredesakkoord voor Bosnië, dat in 1995 in het Amerikaanse Dayton werd getekend. Deze vredesmacht is 19.000 man sterk en telt 3100 Amerikanen.

De VN-missie in Bosnië werd na de burgeroorlog in 1995 ingesteld om de multi-etnische politiemacht te trainen. Ze bestaat uit meer dan 1500 politiemensen, drie militairen en ruim 1700 burgers. Van hen komen er 46 uit de VS.

Wereldwijde bevoegdheid

Het ICC moet wereldwijde bevoegdheid krijgen voor de berechting van de zwaarste misdaden: oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocide (volkenmoord) en agressie (het voeren van een aanvalsoorlog).

De VS zijn bang dat Amerikaanse soldaten ooit door het ICC worden aangeklaagd en hebben daarom een 'invasiewet' in voorbereiding om Amerikanen gewapenderhand te kunnen komen bevrijden. Dit leidde al tot een debat in de Tweede Kamer. Nederland en de andere EU-landen, die het nieuwe hof een warm hart toedragen, nemen het ICC in bescherming.