UTRECHT - Medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs moeten steviger worden. Zij moeten meer tegenwicht kunnen leveren aan de colleges van bestuur van universiteiten en hogescholen.

Staatssecretaris Rutte (Onderwijs) heeft dat woensdag in Utrecht gezegd. Rutte wil dat studenten de kwaliteitscontroleurs worden van de universiteiten en hogescholen. Dat kan volgens hem alleen als de studenten ook werkelijk instrumenten hebben om hun stem te laten gelden.

De staatssecretaris wil tot in detail regelen op welke punten studenten wel en geen inspraak krijgen. Hij denkt dat het enthousiasme van studenten om mee te beslissen groter wordt als ze ook werkelijk iets in de melk te brokkelen hebben.

De bewindsman vindt dat bestuurders in het onderwijs vaker "met knikkende knieën" verantwoording moeten afleggen over hun beleid.