DEN HAAG - De overheid heeft te weinig controle op garanties en leningen die zij verstrekt. De informatievoorziening aan de Tweede Kamer over de risicio's die hiermee worden gelopen kan beter. De Algemene Rekenkamer stelt dat in een rapport dat woensdag verschijnt. Bij het beleid over staatsdeelnemingen in bedrijven als bijvoorbeeld Schiphol is de laatste jaren vooruitgang geboekt, stelt de Rekenkamer verder.

Eind 2002 stond er voor een bedrag van 57,6 miljard euro aan garanties uit en voor 9,4 miljard aan leningen. Aan staatsdeelnemingen stond toen voor 36,4 miljard euro op de balans. Volgens de Rekenkamer was de inventarisatie van de gegevens een tijdrovend proces, hoewel de gegevens volgens de rijksvoorschriften in de administraties zouden moeten zijn opgenomen.

Het Rijk geen duidelijk beleid voor het inzetten van garanties en leningen, concludeert de Rekenkamer. Volgens algemene uitgangspunten die in 1985 op papier zijn gezet moet er zeer terughoudend mee worden omgegaan ('nee, tenzij'). Maar die uitgangspunten zijn niet uitgewerkt. Voor de Rekenkamer was het dan ook niet mogelijk om te beoordelen of er terughoudend mee wordt omgegaan.