ROTTERDAM - De negentien regiocoördinatoren van de Lijst Pim Fortuyn willen dat de algemene ledenvergadering van de partij woensdag geen nieuw bestuur kiest. Zij willen die verkiezing uitstellen, zodat kandidaten voldoende tijd kunnen krijgen om zich te presenteren aan de leden.

Het oude bestuur, bestaande uit Langendam en Dost, blijft wat hen betreft aan tot het einde van de jaar. Het moet zich dan echter wel laten ondersteunen door een managementteam. De regiocoördinatoren bespraken zaterdag in Rotterdam de bestuurscrisis in de partij. Daarbij was ook aanwezig de Rotterdamse zakenman Both, die zegt te spreken namens verontruste leden. Ook Tweede-Kamerlid Eberhard woonde de vergadering bij. Hij denkt dat het nu niet tot een breuk komt tussen de fractie en de partij.

De bestuursleden Dost en Langendam willen niet wijken voor een nieuw interim-bestuur. De verontruste leden verwijten de fractie in de Tweede Kamer dat die dit interim-bestuur naar voren heeft geschoven.

De LPF kent negentien regiocoördinatoren, ofwel de mensen die voor de verkiezingen zorgden voor een LPF-lijst in alle negentien kiesdistricten in ons land. Ze hebben formeel geen beslissingsmacht binnen de partij. Wel proberen ze door een verklaring invloed uit te oefenen op de fractie en het bestuur.

Tevredenheid

De regiocoördinatoren spreken in de verklaring hun volle tevredenheid uit over de door fractievoorzitter Herben bereikte resultaten. Herben onderhandelde met het CDA en de VVD over een nieuw regeerakkoord en daarover is overeenstemming bereikt tussen de partijen.

De verontruste leden in de LPF zeggen te vrezen dat de fractie gaat bepalen wat binnen de partij gebeurt en niet de leden. Ze willen niet dat de statuten zo gewijzigd worden, dat niet de algemene ledenvergadering maar regiovertegenwoordigers de belangrijke besluiten gaan nemen.

/NIEUWSDost dreigt LPF met schadeclaims