ROTTERDAM - Bestuurslid Dost van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) is niet van plan af te treden. Hij rekent erop dat de leden van de partij hem en Langendam bij de volgende ledenvergadering aanstaande woensdag trouw blijven en hen herkiezen.

Dost zei dit vrijdagavond aan het eind van de onderhandelingen die hij voerde met het Tweede Kamerlid Van As van de LPF. Van As probeerde namens fractievoorzitter Herben tot een compromis te komen met Dost.

Schadeclaims

Dost dreigde vrijdagavond in NOVA dat de LPF schadeclaims kan verwachten van derden als hij en Langendam uit de partij worden gezet. Geldschieters zouden volgens hem 'de vrienden' van Fortuyn het geld best kwijt willen schelden. Maar bij 'vreemden', dat wil zeggen de leden van het interim-bestuur, zouden ze dat volgens hem niet willen doen.

Volgens Dost zijn er geen schulden bij de LPF. De boekhouding zal, zo beloofde hij, volgende week op orde zijn. De partij heeft, zo zei Dost, de afgelopen tijd met een klein budget van 7 ton (guldens) gefunctioneerd. Dost zei te hopen dat de Kamerleden de komende tijd 15 procent van hun inkomen willen afstaan om de partijkas te spekken. Volgens hem is tot nu toe niet gebleken dat de volksvertegenwoordigers daartoe bereid zijn.

Compromis

Van As gaf vrijdagavond aan te hopen op een compromis met de twee bestuursleden Dost en Langendam. Hij hoopt dat Dost en Langendam op papier gekozen worden tot bestuurslid, maar in praktijk de zaken overlaten aan een nieuw bestuur.

Dost lijkt daar niets voor te voelen. Hij gaf aan al op zoek te zijn naar mensen die met Langendam en hem een nieuw bestuur willen vormen. Hij heeft overigens, zo liet hij weten, ook contact met het interimbestuur dat eerder door hem en Langendam werd ingesteld. Dit bestuur werd gisteren door de twee naar huis gestuurd.

Dost zei erg geschrokken te zijn van alle commotie die het besluit van hem en Langendam heeft veroorzaakt. Het overleg tussen het bestuur van de LPF en de fractie van die partij wordt maandag voortgezet, aangezien Langendam pas zondagavond terugkomt uit het buitenland en Dost dit weekeinde zijn 30-jarig huwelijk viert.

Van As is ondanks de grote tegenstellingen positief gestemd over de uitkomst."Ik verwacht dat we uit deze impasse kunnen komen." Van As zei dat op de ledenvergadering in principe 6000 mensen zouden kunnen komen. Slechts een deel van hen (eenderde) heeft het contributiegeld betaald. Toch hebben alle leden, aldus Van As, stemrecht.

/NIEUWSLPF-achterban valt oprichter De Booij af