BILTHOVEN - Ruim eenderde van de Nederlanders (37 procent) vindt de knetterende brommers op straat de meest hinderlijke lawaaischopper. In het algemeen storen Nederlanders zich het meest aan het geluid van verkeer. Dat gevoel van overlast neemt alleen maar toe, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM onderzoekt iedere vijf jaar welk geluid gevoelsmatig het meeste overlast geeft. Bij de laatste meting over 2003 bleek dat 3,7 miljoen Nederlanders "ernstige hinder ondervinden" van het verkeer op de wegen, maakte het instituut dinsdag bekend.

Treinverkeer

Ook storen zij zich iets meer aan het treinverkeer dan bij de vorige meting in 1998. De ergernis over vliegtuiglawaai is in dezelfde periode juist iets afgenomen.

Minister Peijs van Verkeer en staatssecretaris Van Geel van Milieu presenteerden deze week nog plannen om het verkeerslawaai met bijvoorbeeld stiller (dubbel) asfalt of een zogenoemde raildemper terug te dringen.

Beleving

Het RIVM benadrukt dat mensen, die last hebben van lawaai, niet per definitie ook daadwerkelijk in de herrie zitten. "De overheid doet een heleboel, maar als je hinder analyseert, dan gaat het niet alleen om geluidsniveau, maar ook om beleving", aldus onderzoeker E. Franssen in het RIVM-maandblad.

Industriegeluiden

Fabrieken en andere bedrijvigheid zorgen voor meer geluidsoverlast, vinden steeds meer Nederlanders. In 1998 hekelde ongeveer 4 procent de industriegeluiden. In 2003 gaf ruim 7 procent aan dit lawaai als "ernstige hinder" te ervaren. Ook de recreatie is volgens de geënquêteerden wat luidruchtiger geworden.

Nederlanders hebben wat minder last van het rumoer van hun buren dan eind jaren negentig.