DEN HAAG - De onderhandelaars van CDA, LPF en VVD hebben vrijdag overeenstemming bereikt over een nieuw regeerakkoord. Dat maakte CDA-leider en beoogd premier Balkenende tijdens een persconferentie bekend.

"We zijn het eens over alle dossiers," zei Balkenende. Hij sprak van een "lastige discussie" op deze laatste onderhandelingsdag, waar gesproken is over de lastenverlichting voor de komende vier jaar.

Komend weekeinde zal informateur Donner alle afspraken nog eens op papier zetten waarna de onderhandelaars Balkenende, Zalm (VVD) en Herben (LPF) de tekst van het concept-regeerakkoord aan hun fractie kunnen voorleggen. Volgende week donderdag kan dan de voltallige Tweede Kamer zich erover buigen.

Lastigste hobbel

Volgens Balkenende hing de lastigste hobbel die vrijdag moest worden genomen nauw samen met de invoering van een nieuw zorgstelsel met voor iedereen gelijke premies. De VVD pleitte voor algemene lastenverlichting, terwijl het CDA vooral keek naar de inkomens van de gezinnen. Bovendien moest ook voldaan worden aan de wens van de LPF om het zogeheten kwartje van Kok terug te geven aan de automobilist.

'Euroduppie van Pim'

LPF-onderhandelaar Herben sprak vrijdagavond over het "euroduppie van Pim." Het gaat om wat hij noemde een 'Fortuynkorting' van in totaal een half miljard. Die moet in 2004 ingaan. Herben wil de automobilist tegemoetkomen via een verlaging van de wegenbelasting.

VVD-onderhandelaar Zalm bediende zich tot vermaak van de mede-onderhandelaars van vakbondstaal: "Ik ben tevreden, ik ga dit met een positief advies aan de achterban voorleggen."