RHENEN - Natuurbeschermingsorganisatie Alertis uit Rhenen wil in onder meer Kroatië, India, Turkije en Georgië opvangbossen voor probleemberen van de grond tillen. Het eerste door Alertis beheerde Berenbos in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is sinds de opening elf jaar geleden een groot succes.

In het Rhenense Berenbos vangt Alertis probleemberen op, zoals een woordvoerster van de stichting de dieren noemt. Het gaat om beesten die elders in de wereld in gevangenschap worden gehouden om kunstjes te doen. De circus-, kermis- en dansberen zijn er meestal slecht aan toe, als ze onder de hoede van Alertis komen.

Omdat in Rhenen onvoldoende plaats is om alle probleemberen op te vangen, wil Alertis nu vooral in landen waar nog veel beren worden geëxploiteerd nieuwe opvangbossen realiseren. De campagne om fondsen te werven begint donderdag.

Volgens Alertis worden wereldwijd nog honderden beren voor vermaak misbruikt. Omdat een beer een beschermd dier is, is het houden van een dansbeer officieel verboden. Maar instanties weten vaak niet wat ze met een bevrijde beer moeten doen.

In het Berenbos in Rhenen kunnen maximaal vijftien dieren wonen. Daarom wil Alertis elders in de wereld ook dergelijke bossen inrichten. De aanleg van een berenbos kost ongeveer 300.000 euro.