DEN HAAG - De aloude telefooncel van KPN verdwijnt in hoog tempo uit het straatbeeld. Van de ruim 5000 overgebleven groene belhokjes leggen er dit jaar vijfhonderd het loodje. Hoeveel cellen er uiteindelijk precies overblijven kon een zegsman van KPN maandag niet voorspellen. "Maar de daling zet voort."

In 1999 telde Nederland nog 14.400 telefooncellen. Door de opkomst van de mobiele telefoon is dat aantal flink gedaald. "Want 93 procent van de Nederlanders heeft een mobieltje", aldus de KPN-woordvoerder.

KPN moet van het rijk wel een minimum aantal telefooncellen garanderen. Hoeveel dat er precies zijn, is niet duidelijk. "Woonkernen met 5000 mensen moeten een telefooncel hebben", aldus de zegsman.

Privacy

Tientallen gemeenten subsidiëren inmiddels telefooncellen die onrendabel zijn geworden. "Zij willen dan bijvoorbeeld bij een asielzoekerscentrum een cel hebben, zodat de asielzoekers wat meer privacy hebben tijdens het bellen", aldus de woordvoerder. Ook particulieren, bijvoorbeeld exploitanten van evenementenhallen, betalen KPN om onrendabele cellen in gebruik te houden.

Hoeveel gesprekken per cel moeten worden gevoerd om rendabel te zijn, wil KPN niet zeggen. Ook is niet duidelijk wat het kost om een telefooncel te handhaven.