DEN HAAG - In zeker 174 gemeenten wordt dinsdag aandacht besteed aan de 'Dag van de Leerplicht'. In deze gemeenten wordt die dag extra gecontroleerd op spijbelen. Het is de tweede keer dat het ministerie van Onderwijs op deze manier aandacht probeert te vragen voor het probleem van ongeoorloofd schoolverzuim.

Vorig jaar deden zestig gemeenten mee aan acties om het spijbelen onder jongeren tegen te gaan. Ook nu worden spijbelaars weer op straat aangesproken en eventueel met de politie naar school gebracht. Ook ouders of verzorgers van spijbelende kinderen worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken door leerplichtambtenaren.

Schoolverzuim

Sinds het schoolverzuim vanaf 1996 in jaarlijks in kaart wordt gebracht, is een gestage toename van het probleem te zien. Volgens de laatste cijfers die vorig jaar werden gepubliceerd, bleken over het schooljaar 2002/2003 7000 kinderen in het geheel niet te zijn ingeschreven en werden er 38.500 gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim geregistreerd. Het verzuim is het grootst in de vier grote steden, met name op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

De landelijke leerplichtdag wordt dinsdagavond afgesloten met een slotconferentie in het Haagse Diligentiatheater.