DEN HAAG - Mede-oprichter A. de Booij van de LPF is "totaal onacceptabel" als onderhandelaar tussen het oude en het nieuwe bestuur van de partij. Hij staat te veel aan de kant van de Tweede-Kamerfractie, vindt R. Both, de aanvoerder van een groep ontevreden leden binnen de LPF.

Een onderhandelaar moet onafhankelijk zijn en niets met de rivaliserende besturen te maken hebben, meent Both. Hij verwacht overigens dat het te kort dag is om de crisis op te lossen voor de algemene ledenvergadering op 3 juli.

De groep rondom Dost en Langendam is volgens Both 'op koers'. Zij houden vast aan hun standpunt dat het interim-bestuur is vervangen door het oude bestuur, waar Dost en Langendam deel van uitmaakten.

Dat er al wel bemiddelaars aan de slag zijn, zei fractievoorzitter Mat Herben vrijdag voorafgaand aan de onderhandelingen over het regeerakkoord. Wie dat zijn heeft Herben, initiatiefnemer van de bemiddeling, niet gezegd. "De bemiddelaars bekijken de problemen op organisatorisch en financieel gebied", aldus Herben. Zelf bemoeit hij zich er niet mee.

/NIEUWSHerben moet orde op zaken stellen bij LPF