DEN HAAG - Voorzitter Schraven van werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt de kritiek vanuit met name het CDA op de salarissen van topmanagers schadelijk voor het bedrijfsleven. Nederland wordt daardoor onaantrekkelijk als investeringsland, zei hij zaterdag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad.

"Ik ben zeer bezorgd als bewindslieden - onder aanvoering van het CDA - zeggen dat er zelfverrijking plaatsvindt. Dat is nestbevuiling."

Premier en CDA-leider Balkenende liet weten zich niet aangesproken te voelen. De premier vindt dat Schraven beter de hand in eigen boezem kan steken.

Moreel appèl

Het CDA kwam afgelopen week in het geweer tegen de forse salarisverhoging van de topmannen van de energiebedrijven Nuon en Essent. Balkenende deed dinsdag in de Tweede Kamer een "moreel appèl" op hen en wees hen op hun verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Schraven vindt een discussie over beloning terecht, maar meent dat het CDA te zware woorden gebruikt. "Daarmee geeft het CDA een verkeerde indruk. De suggestie wordt zo gewekt dat Nederland een bananenrepubliek is."

Salarissen

Schraven is het er ook niet mee eens dat minister De Geus van Sociale Zaken maandag met de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders van Nuon en Essent gaat praten over de salarissen van hun topmanagers. Schraven - zelf commissaris bij Nuon - stelt dat het niet de taak van bewindslieden is om aandeelhouders te mobiliseren.

Schraven vindt het niet terecht dat politici steeds een vergelijking maken tussen de salarissen van topbestuurders in het bedrijfsleven en premier Balkenende. Die heeft in zijn ogen "een bespottelijk lage beloning voor iemand met heel veel verantwoordelijkheid".

Internationale vergelijking

Balkenende zei zaterdag via een woordvoerder liever te hebben gezien dat Schraven een oproep had gegdaan aan zijn eigen achterban om verstandig met beloningen om te gaan. "Te lang is onder het mom van internationale vergelijking een en ander goedgepraat."

Het kabinet heeft vrijdag besloten dat bestuurders in de publieke sector hun salaris openbaar moeten maken als dat boven het jaarsalaris van een minister uitkomt (ruim 120.000 euro per jaar). Het zet ook andere mogelijkheden op een rijtje om topinkomens aan te pakken.

Wettelijk verbod

Minister Zalm van Financiën bekijkt onder meer of gouden handdrukken voor ontslagen managers tot maximaal één jaar beperken kunnen worden. Ook overweegt hij een wettelijk verbod voor bestuurders en managers om geld te lenen bij de onderneming waar ze werken. Het afhankelijk maken van bonussen van geleverde prestaties wordt eveneens onderzocht.

De woordvoerder van Zalm onderstreept dat het om een inventarisatie gaat, en dat er nog geen enkel besluit is genomen. Zalm heeft eerder al laten weten weinig heil te zien in het extra belasten van bonussen of andere fiscale maatregelen. Dat zou schadelijk zijn voor de Nederlandse concurrentiepositie. Niettemin inventariseert het kabinet ook een aantal fiscale instrumenten.