DEN HAAG - Steeds minder mensen vragen asiel aan in Nederland. Dit jaar wilden in de periode van januari tot en met april 8066 vluchtelingen een verblijfsvergunning. Vorig jaar waren dit er nog 12.369. Dit staat in de rapportage Vreemdelingenketen, waar het kabinet vrijdag mee akkoord is gegaan.

Het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) dat asiel aanvraagt, is met 464 personen afgenomen. De minderjarigen komen vooral uit Angola, Sierra Leone, Guinee en China.