DEN HAAG - Het aantal AOW'ers dat is betrapt op uitkeringsfraude is vorig jaar met 20 procent gestegen ten opzichte van 2003. Dat blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het orgaan dat de AOW uitvoert. Met de fraude was een bedrag van 3,6 miljoen euro gemoeid. Ruim 3800 AOW'ers werden bestraft wegens onregelmatigheden.

In de meeste gevallen verzwegen AOW'ers dat ze samenwonen. In dat geval is de uitkering per persoon 50 procent van het minimumloon. Een alleenwonende AOW'er ontvangt 70 procent van het minimumloon.

De Tweede Kamer heeft er vorig jaar bij de SVB op aangedrongen de controle op samenwoningsfraude bij AOW'ers niet te ver door te voeren. In sommige gevallen zouden bejaarden zelfs van bed gelicht worden om te zien of ze niet stiekem samenwonen.