DEN HAAG - De regeringspartijen en de kleine christelijke partijen dringen bij het kabinet aan op het invoeren van een "leer-werkplicht" voor jongeren tot 23 jaar, die weinig kans maken op de arbeidsmarkt.

CDA-fractieleider Verhagen wil dat de jongeren of gaan leren of gaan werken en vroeg in een motie aan de regering om met een voorstel te komen.

Actief

"Van de jongere mag verwacht worden dat hij of zij als tegenprestatie van een uitkering maatschappelijk actief is," aldus Verhagen. "Werken of leren is de keus. Daarbij mag het ook gaan om maatschappelijke dienstverlening."

Premier Balkenende zei "niet onsympathiek" te staan tegenover de motie en dat hij dit gaat bespreken in het kabinet.

Aansprakelijk

Verhagen kondigde tijdens het debat over normen en waarden, donderdag in de Tweede Kamer, bovendien aan dat zijn fractie komt met een initiatiefwet om ouders meer financieel aansprakelijk te maken voor daden van hun kinderen.

Kinderen van 16 tot 18 jaar zijn verantwoordelijk voor hun gedrag, maar als ze auto's vernielen of ander vandalisme plegen is hun spaarpot niet toereikend om de schade te vergoeden.

Verhagen vindt dat de ouders dan daarvoor moeten opdraaien. Zijn fractie komt zelf met een wetsvoorstel, omdat het CDA te weinig enthousiasme bespeurde bij de ministers om dat te doen.

Kritiek

PvdA-leider Bos en SP-leider Marijnissen grepen het debat aan om scherpe kritiek te uiten op het beleid van het kabinet en hekelden onder meer de situatie in de verpleeghuizen.

GroenLinks-fractieleider Halsema en haar collega Dittrich van D66 hadden weinig goede woorden over voor minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie).

Dittrich vond uitspraken van Verdonk over moslims getuigen van "kilte" en vroeg het kabinet om "meer warmte uit te stralen" bij het integratiebeleid.

Ruimhartig

Het CDA drong aan op een steun in de rug van de belastingdienst voor vrijwilligerswerk en op een ruimhartige opstelling van de fiscus bij giften, zoals die plaatsvonden na de zeebeving in Azië.

Premier Balkenende deed geen concrete toezeggingen, maar stond er ook niet afwijzend tegenover. In het najaar zal dit opnieuw aan de orde komen, als regering en Tweede Kamer het totale pakket aan belastingmaatregelen voor volgend jaar bespreken.