DEN HAAG - Circa een op de drie allochtonen heeft last van discriminatie op de werkvloer of dat wel eens ervaren. Werknemers uit etnische minderheidsgroepen voelen zich over het algemeen wel geaccepteerd door collega's. Negatieve beeldvorming blijkt vooral voor te komen bij werkgevers die geen ervaring hebben met allochtone werknemers.

Dat blijkt uit onderzoek dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Negatieve beeldvorming en discriminatie zijn volgens de bewindsman een belangrijke belemmering bij het vinden van een baan, waardoor ook de werkloosheid onder allochtonen relatief hoog is.

Verbeterd

Van Hoof wil volgens zijn woordvoerder wegens "de ernstige situatie" zo snel mogelijk om tafel met betrokken organisaties. De bewindsman heeft onder meer minderhedenorganisaties, vakbeweging, werkgeversorganisaties en uitvoerders van de sociale zekerheid als UWV (WW en WAO) en gemeenten (Bijstand) uitgenodigd om volgende week dinsdag te bespreken hoe de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt verbeterd kan worden.

Risico's

Nu blijkt bijvoorbeeld dat een kwart van de ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf liever geen allochtonen aannemen, omdat zij allerlei risico's zien. Veel mensen uit etnische minderheden hebben een slechtere uitgangspositie dan autochtonen, omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en laag opgeleid zijn. Dat laatste komt mede doordat ze de school vaker dan autochtonen zonder diploma verlaten.

Stageplaats

Allochtone jongeren blijken al tijdens de opleiding moeite te hebben met het vinden van een stageplaats. Daar hebben ze bij het solliciteren ook last van, hebben minder kans om op gesprek te komen om een baan te vinden.

Allochtonen die wel een baan hebben gevonden, blijken weer minder door te stromen naar andere functies en worden makkelijker ontslagen. Zo hebben werknemers uit etnische minderheidsgroepen last van verdringing door illegale werknemers. De helft van de ondernemers blijkt ook een voorkeur voor Oost-Europese werknemers te hebben.

Voorlichten

In het onderzoek komen oplossingen voor de problematiek aan bod, die variëren van taaltrainingen en aanpak van voortijdig schoolverlaten tot voorlichten van werkgevers over culturele verschillen en het aanbod van allochtone werkzoekenden.

Ook wordt gepleit voor het aanspreken van allochtone jongeren die voortijdig van school gaan en hun ouders, om ze bewust te maken van de consequenties.